Universitatea "DUNĂREA DE JOS" din Galați

 

Admiterea la a II -a facultate în anul universitar 2009 / 2010

sesiunea iulie  și  septembrie 2009

 

 

 

Structura locurilor și criteriile de admitere

pentru absolvenții cu examen de licență / diplomă

care doresc să urmeze a II-a facultate, în regim cu taxă

 

Nr.

crt.

Facultatea

Domeniul

Nr. locuri

cu taxă

Criterii de admitere

1

MECANICĂ

Inginerie mecanică

25

·     Media examenului de diplomă / licență.

 

În cazul mediilor egale criteriul de departajare este media generală aritmetică de promovare a anilor de studii.

Inginerie industrială

Mecatronică și robotică

Ingineria mediului   

5

Inginerie și management  

5

2.

NAVE

Arhitectură navală

5

Media aritmetică dintre:

·     media examenului de diplomă / licență

·     media generală aritmetică de promovare a anilor de studii

3.

Inginerie Electrică și electronică

Inginerie electronică și telecomunicații

10

Media aritmetică dintre:

·     media examenului de diplomă / licență

·     media generală aritmetică de promovare a anilor de studii

Inginerie electrică

10

4.

ȘtiinȚa Calculatoarelor

Ingineria sistemelor

20

Media aritmetică dintre:

·     media examenului de diplomă / licență

·     media generală aritmetică de promovare a anilor de studii

Calculatoare și tehnologia informației

20

5.

METALURGIE ȘI ȘTIINȚA MATERIALELOR

Ingineria materialelor

15

Media aritmetică dintre:

·     media examenului de diplomă / licență

·     media generală aritmetică de promovare a anilor de studii

Ingineria mediului

10

6.

INGINERIE DIN BRĂILA

Inginerie mecanică

10

Media aritmetică dintre:

·     media examenului de bacalaureat

·     media examenului de diplomă / licență

Inginerie și management

10

Ingineria mediului

10

Agronomie

5

7.

ȘTIINȚA ȘI INGINERIA ALIMENTELOR

Inginerie geodezică

10

Media aritmetică dintre:

·     media examenului de diplomă / licență

·     media generală aritmetică de promovare a anilor de studii

8.

MEDICINĂ ȘI FARMACIE

specializarea: Medicină

10

Media aritmetică dintre:

·     media examenului de bacalaureat

·     media examenului de diplomă / licență

specializarea: Medicină dentară

10

specializarea: Farmacie

15

specializarea: Asistență medicală generală

5

9.

ȘTIINȚE

Matematică

15

(se organizează maxim 3 specializări)

Media aritmetică dintre:

·     media examenului de diplomă / licență

·     media generală aritmetică de promovare a anilor de studii

În cazul mediilor egale se aplică drept criteriu de departajare media multianuală la disciplinele de profil (matematică, fizică sau chimie).

Fizică

Chimie

Știința mediului 

10.

LITERE

specializarea: Limba și literatura română - Limba și literatura franceză

5

·     Candidații se vor înscrie pe baza actelor doveditoare de la prima facultate.

·     În cazul în care vor fi mai mulți solicitanți decât numărul de locuri, criteriul de departajare va fi media multianuală din liceu la una dintre disciplinele specializării pentru care optează.

specializarea: Limba și literatura română - Limba și literatura engleză

5

specializarea: Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză

5

Științe ale comunicării

5

11.

ISTORIE, FILOSOFIE

ȘI TEOLOGIE

Istorie

5

Media aritmetică dintre:

·     media examenului de diplomă / licență

·     media generală aritmetică de promovare a anilor de studii

Filosofie

5

Sociologie

10

Teologie

5

Etapa I  - Probă eliminatorie: Se notează cu ADMIS / RESPINS.

Verificarea aptitudinilor muzicale și a dicției, probă susținută de absolvenții de liceu, cu excepția absolvenților de seminar și a personalului monahal;

Etapa II -  Media aritmetică dintre:

·     media examenului de diplomă / licență

·     media generală aritmetică de promovare a anilor de studii

12.

ȘTIINȚE ECONOMICE

 

Domeniul fundamental: Științe economice

 

(Domenii de licență:  Marketing;  Finanțe; Management;  Economie; Administrarea afacerilor;  Cibernetică, statistică și informatică economică;  Contabilitate ; Economie și afaceri internaționale)

40

 Media aritmetică dintre:

·     media examenului de diplomă / licență

·     media generală aritmetică de promovare a anilor de studii

13.

DREPT

Drept  

10

Media aritmetică dintre:

·     media examenului de diplomă / licență

·     media generală aritmetică de promovare a anilor de studii

Științe administrative

10

14.

EDUCAȚIE FIZICĂ

ȘI SPORT

Educație fizică și sport

10

Media aritmetică dintre:

·     media examenului de diplomă / licență

·     media generală aritmetică de promovare a anilor de studii