Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

Sesiunea SEPTEMBRIE 2009

 

Structura locurilor și criteriile de departajare

pentru absolvenții învățământului de scurtă durată

care doresc să continue studiile la ciclul de studii universitare de licență

 

Nr.

crt.

Facultatea

Domeniul de licență / Specializarea

Nr. locuri

cu taxă

Criterii de admitere

1.

MECANICĂ

Inginerie mecanică

10

·     Media de la examenul de absolvire a studiilor de scurtă durată.

 În cazul mediilor egale se aplică drept criteriu de departajare media generală aritmetică de promovare a anilor de studii de la învățământul de scurtă durată.

Inginerie industrială

10

Mecatronică și robotică

5

Ingineria mediului

5

Inginerie și management

5

2.

NAVE

Inginerie navală și navigație / Arhitectură navală

3

Media aritmetică dintre:

·     media examenului de absolvire

·     media generală aritmetică de promovare a anilor de studii de la învățământul de scurtă durată

Inginerie navală și navigație / Sisteme și echipamente navale

2

3.

Inginerie Electrică

și

electronică

Inginerie electronică și telecomunicații / Electronică aplicată

15

 

Media aritmetică dintre:

·     media examenului de absolvire

·     media generală aritmetică de promovare a anilor de studii de la învățământul de scurtă durată

 

Inginerie electronică și telecomunicații / Tehnologii și sisteme de telecomunicații

Inginerie electrică / Electronică de putere și acționări electrice

15

Inginerie electrică / Electronică de putere și acționări electrice (în limba franceză)

Inginerie electrică / Electromecanică

4.

ȘtiinȚa Calculatoarelor

Ingineria sistemelor / Automatică și informatică aplicată

10

Media aritmetică dintre:

·     media examenului de absolvire

·     media generală aritmetică de promovare a anilor de studii de la învățământul de scurtă durată

Calculatoare și tehnologia informației / Calculatoare

10

5.

METALURGIE

ȘI

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Ingineria materialelor / Știința materialelor

10

Media aritmetică dintre:

·     media examenului de absolvire

·     media generală aritmetică de promovare a anilor de studii de la învățământul de scurtă durată

Ingineria materialelor / Ingineria elaborării materialelor metalice

10

Ingineria materialelor / Ingineria procesării materialelor

10

Ingineria mediului / Ingineria și protecția mediului în industrie

10

6.

INGINERIE

DIN BRĂILA

Inginerie mecanică / Utilaje tehnologice pentru construcții

5

Media aritmetică dintre:

·     media examenului de absolvire

·     media generală aritmetică de promovare a anilor de studii de la învățământul de scurtă durată

Inginerie și management / Inginerie economică în domeniul mecanic

5

Ingineria mediului / Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice

5

Agronomie / Agricultură

5

7.

ȘTIINȚA

ȘI INGINERIA ALIMENTELOR

Ingineria produselor alimentare  / Ingineria produselor alimentare;  Pescuit și industrializarea peștelui; Controlul și expertiza produselor alimentare

10

Media aritmetică dintre:

·     media examenului de absolvire

·     media generală aritmetică de promovare a anilor de studii de la învățământul de scurtă durată

Inginerie și management / Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

5

Inginerie geodezică / Măsurători terestre și cadastru

5

8.

MEDICINĂ

ȘI FARMACIE

Asistență medicală generală

100

Media aritmetică dintre:

·     media examenului de absolvire

·     media examenului de bacalaureat

9.

ȘTIINȚE

Matematică / Matematică informatică

5

Media aritmetică dintre:

·     media examenului de absolvire

·     media generală aritmetică de promovare a anilor de studii de la învățământul de scurtă durată

În cazul mediilor egale se aplică drept criteriu de departajare media multianuală la disciplinele de profil (matematică, fizică sau chimie).

Fizică / Fizică informatică

5

Chimie / Chimie

5

10.

LITERE

Limbă și literatură  / Limba și literatura română

5  (I.D)

- Candidații să fie absolvenți de colegii cu profil similar.

- Numărul de credite echivalabile la disciplinele de specialitate să nu fie mai mic de 40.

- Înmatricularea se face în anul II de studiu, an în care se vor susține și examenele de diferență.

Limbă și literatură  /  Limba și literatura română - Limba și literatura engleză

5  (I.D)

11.

ȘTIINȚE ECONOMICE

Marketing / Marketing

10

Media aritmetică dintre:

·     media examenului de absolvire

·     media generală aritmetică de promovare a anilor de studii de la învățământul de scurtă durată

 

Criteriul de departajare la paritate de medie va fi media generală aritmetică de promovare a anilor de studii de la învățământul de scurtă durată.

Finanțe / Finanțe și bănci

10

Management / Management

10

Economie / Economie agroalimentară

10

Administrarea afacerilor / Economia comerțului, turismului și serviciilor

10

Contabilitate / Contabilitate și informatică de gestiune

10

Cibernetică, statistică și informatică economică / Informatică economică

10

Economie și afaceri internationale / Afaceri internationale

10

11.

DREPT

Științe administrative / Administrație publică

5

·     Media examenului de absolvire

În cazul mediilor egale se aplică drept criteriu de departajare media generală aritmetică de promovare a anilor de studii de la învățământul de scurtă durată.

12.

EDUCAȚIE FIZICĂ

ȘI SPORT

Educație fizică și sport / Educație fizică și sportivă

5

·     Media examenului de absolvire

 

13.

ISTORIE, FILOSOFIE ȘI TEOLOGIE

Istorie / Istorie

5

Media aritmetică dintre:

·     media examenului de absolvire

·     media generală aritmetică de promovare a anilor de studii de la învățământul de scurtă durată

 

Date privind admiterea la continuare de studii:

·     Înscrierile pentru continuarea studiilor, atât pentru cursurile de zi, cât și pentru ID/IFR, se fac la secretariatul fiecărei facultăți, întrucât numărul creditelor echivalate/recunoscute și stabilirea examenelor de diferență intră în competența facultăților.

·      Înscrierile vor avea loc în perioada  4 -7 septembrie 2009.

·      Rezultatele se vor afișa pe data de 10 septembrie 2009.

·      Dosarul tip mapă va conține:

-             diploma de bacalaureat (în original)

-             diploma de absolvire (în original)

-             anexa cu notele (în copie legalizată)

-             certificatul de naștere (în copie legalizată)

-             certificatul de căsătorie (în copie legalizată, unde este cazul)

-             2 fotografii tip buletin

-             adeverință medicală

-             chitanța de plată a taxei de înscriere

-             cerere de înscriere

·      Taxa de înscriere la concurs este de 100 lei.

 

01.09.2009