UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI
ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2007

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2007


FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR
FACULTATEA DE INGINERIE DIN BRĂILA
FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR
FACULTATEA DE DREPT
FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE
FACULTATEA DE METALURGIE ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR
FACULTATEA DE MEDICINĂ - Medicină
FACULTATEA DE MEDICINĂ - Asistenţă medicală
FACULTATEA DE LITERE ŞI TEOLOGIE - Lb. Lit. Română - Lb. Lit. Engleză
FACULTATEA DE LITERE ŞI TEOLOGIE - Lb. Lit. Română - Lb. Lit. Franceză
FACULTATEA DE LITERE SI TEOLOGIE - Lb. Lit. Franceză - Lb. Lit. Engleză
FACULTATEA DE LITERE ŞI TEOLOGIE - Limbi moderne aplicate
FACULTATEA DE LITERE ŞI TEOLOGIE - Ştiinte ale comunicării
FACULTATEA DE LITERE ŞI TEOLOGIE - Teologie ortodoxă
FACULTATEA DE MECANICĂ
FACULTATEA DE NAVE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
FACULTATEA DE ARTE - Teatru
FACULTATEA DE ARTE - Muzică
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT