Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi - Filiala Cahul

Rezultatele admiterii la STUDII UNIVERSITARE:

DOMENIILE

Contabilitate

Ingineria sistemelor

Finante

Geodezie

Informatica

Ingineria produselor alimentare

Istorie

Inginerie mecanica

Limbi moderne aplicate

Ingineria mediului

Limba si literatura

RESPINSI

Anunt important pentru candidaţii ADMISI la studii universitare

 

Rezultatele admiterii la MASTERAT:

 

Arheologie-Istorie, Proiectarea asistata de calculator; Controlul si expertizarea alimentelor

 Inscrieri in continuare la studii cu taxa la MASTERAT 

 

Rezultatele admiterii la DOCTORAT:

 

Rezultate doctorat